Órarendek

1. a osztály – osztályfőnök: Facskóné Németh Csilla

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

testnevelés

vizuális kultúra

logopédia

vizuális kultúra

testnevelés

2.

magyar

magyar

matematika

matematika

logopédia

3.

erkölcstan

környezetism.

magyar

testnevelés

magyar

4.

logopédia

matematika

magyar

magyar

magyar

5.

matematika

testnevelés

testnevelés

ének-zene

ének-zene

6.

technika

 

 

 

 

 

1. b osztály – osztályfőnök: Gróf Judit

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

erkölcstan

matematika

testnevelés

ének-zene

logopédia

2.

logopédia

testnevelés

logopédia

matematika

matematika

3.

magyar

magyar

magyar

magyar

testnevelés

4.

magyar

vizuális kultúra

matematika

magyar

magyar

5.

testnevelés

ének-zene

vizuális kultúra

testnevelés

környezetism.

6.

technika

 

 

 

 

 

1-2. osztály – osztályfőnök: Szabó Zsanett

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

magyar

ének-zene

magyar

magyar

magyar

2.

magyar

magyar

matematika

magyar

testnevelés

3.

matematika

testnevelés

testnevelés

csop. fejlesztés

testnevelés

4.

testnevelés

matematika

erkölcstan

matematika

matematika

5.

technika

környezetism.

 

 

vizuális kultúra

6.

ének-zene

 

 

 

környezetism.

 

2. osztály – osztályfőnök: Juhos Krisztina

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika

logopédia

környezetism.

magyar

magyar

2.

testnevelés

matematika

testnevelés

magyar

testnevelés

3.

logopédia

magyar

logopédia

matematika

matematika

4.

erkölcstan

magyar

ének-zene

technika

ének-zene

5.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

magyar

testnevelés

magyar

6.

 

 

 

testnevelés

 

 

3. a osztály – osztályfőnök: Németh Szilvia

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

erkölcstan

magyar

vizuális kultúra

testnevelés

vizuális kultúra

2.

magyar

logopédia

magyar

magyar

testnevelés

3.

matematika

matematika

matematika

magyar

logopédia

4.

ének-zene

ének-zene

környezetism.

matematika

magyar

5.

testnevelés

technika

testnevelés

 

 

6.

logopédia

testnevelés

 

 

 

 

3. b osztály – osztályfőnök: Morvai Ágnes

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

technika

magyar

magyar

matematika

testnevelés

2.

magyar

magyar

matematika

vizuális kultúra

magyar

3.

ének-zene

testnevelés

környezetism.

testnevelés

magyar

4.

matematika

matematika

logopédia

testnevelés

logopédia

5.

testnevelés

vizuális kultúra

 

logopédia

 

6.

 

erkölcstan

ének-zene

 

 

 

3-4. osztály – osztályfőnök: Balogh Katalin

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

magyar

magyar

magyar

magyar

matematika

2.

matematika

magyar

magyar

testnevelés

magyar

3.

informatika

matematika

matematika

vizuális kultúra

csop. fejlesztés

4.

ének-zene

környezetism.

 

környezetism.

vizuális kultúra

5.

technika

testnevelés

ének-zene

erkölcstan

testnevelés

6.

testnevelés

testnevelés

 

csop. fejlesztés

 

 

4. a osztály – osztályfőnök: Kerekesné Belos Hajnalka

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

magyar

környezetism.

magyar

matematika

magyar

2.

testnevelés

vizuális kultúra

magyar

testnevelés

magyar

3.

magyar

logopédia

testnevelés

erkölcstan

matematika

4.

matematika

matematika

testnevelés

technika

vizuális kultúra

5.

 

testnevelés

 

ének-zene

ének-zene

6.

 

 

logopédia

 

logopédia

 

4. b osztály – osztályfőnök: Pipó Angelika

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika

matematika

testnevelés

magyar

matematika

2.

ének-zene

testnevelés

magyar

magyar

vizuális kultúra

3.

környezetism.

magyar

magyar

logopédia

ének-zene

4.

testnevelés

logopédia

erkölcstan

matematika

testnevelés

5.

vizuális kultúra

magyar

logopédia

technika

testnevelés

6.

 

 

 

 

 

 

5. a osztály – osztályfőnök: Pénzes Jenő

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

testnevelés

magyar

testnevelés

magyar

magyar

2.

magyar

matematika

vizuális kultúra

matematika

matematika

3.

történelem

természetism.

technika

testnevelés

testnevelés

4.

erkölcstan

testnevelés

történelem

természetism.

ének-zene

5.

logopédia

logopédia

matematika

 

osztályfőnöki

6.

hon- és népism.

 

angol szk.

 

 

 

5. b osztály – osztályfőnök: Márton-Purger Zsuzsanna

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

ének-zene

testnevelés

matematika

természetism.

matematika

2.

testnevelés

természetism.

történelem

logopédia

történelem

3.

magyar

hon- és népism.

testnevelés

magyar

erkölcstan

4.

magyar

magyar

testnevelés

osztályfőnöki

testnevelés

5.

matematika

technika

angol szk.

vizuális kultúra

logopédia

6.

 

matematika

 

 

 

 

6. osztály – osztályfőnök: Hajnal Dóra

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

erkölcstan

testnevelés

matematika

matematika

testnevelés

2.

természetism.

magyar

testnevelés

magyar

informatika

3.

technika

magyar

vizuális kultúra

magyar

osztályfőnöki

4.

testnevelés

matematika

természetism.

ének-zene

matematika

5.

történelem

történelem

 

testnevelés

természetism.

6.

angol szk.

logopédia

 

 

 

 

5-6. osztály – osztályfőnök: Besenyő Judit

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

magyar

földrajz

magyar

vizuális kultúra

természetism.

2.

matematika

magyar

matematika

matematika

történelem

3.

testnevelés

testnevelés

történelem

természetism.

magyar

4.

osztályfőnöki

testnevelés

természetism.

testnevelés

matematika

5.

ének-zene

informatika

ének-zene

magyar

erkölcstan

6.

vizuális kultúra

technika

testnevelés

 

 

 

7. osztály – osztályfőnök: Jakab Miklós

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

osztályfőnöki

testnevelés

ének-zene

logopédia

matematika

2.

történelem

történelem

testnevelés

testnevelés

biológia

3.

testnevelés

fizika

biológia

matematika

vizuális kultúra

4.

erkölcstan

kémia

technika

magyar

testnevelés

5.

kémia

magyar

földrajz

magyar

informatika

6.

matematika

magyar

matematika

 

angol szk.

 

7-8. osztály – osztályfőnök: Biró Ibolya

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

osztályfőnöki

természetism.

vizuális kultúra

testnevelés

magyar

2.

magyar

testnevelés

matematika

magyar

természetism.

3.

földrajz

matematika

természetism.

történelem

matematika

4.

matematika

magyar

magyar

természetism.

technika

5.

erkölcstan

ének-zene

testnevelés

informatika

technika

6.

természetism.

történelem

testnevelés

 

testnevelés

 

8. osztály – osztályfőnök: Molnár Ágnes

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

osztályfőnöki

történelem

matematika

testnevelés

fizika

2.

biológia

magyar

ének-zene

földrajz

magyar

3.

történelem

magyar

magyar

magyar

földrajz

4.

kémia

testnevelés

testnevelés

logopédia

matematika

5.

matematika

kémia

informatika

matematika

testnevelés

6.

testnevelés

erkölcstan

vizuális kultúra

 

angol szk.

 

Kategória: