Logopédiai munkaközösség

A nyelv gondolatainkat kifejező jelek rendszere, mely az emberi lét egyik legmeghatározóbb eleme, egyéni és aktuális alkalmazása maga a beszéd. A nyelv és a beszéd segítségével sajátítjuk el a kultúrát, s általa válunk emberré, a társadalom részévé.

A 2014/2015-ös tanévben megalapult munkaközösségünk legfontosabb feladata, hogy komplex, átfogó terápiáink által az anyanyelv szabályaihoz igazodó aktív kommunikációt és nyelvhasználatot optimális szintre emeljük. Célunk lehetővé tenni tanulóink számára az ép környezetben, integráltan történő továbbtanulást, s hogy felnőttként a társadalom integráns részévé váljanak.

A szakmai munkánk folyamán betartjuk a törvényi előírásokat, igyekszünk teljes körűen megfelelni a Logopédusok Etikai Kódexének és az intézményi dokumentumoknak. Folyamatosan törekszünk oktatói-nevelői munkánk hatékonyságának növelésére, ezért szorosan együttműködünk osztálytanító szakpedagógus kollégáinkkal, fejlesztő pedagógusainkkal. Szakmai, módszertani, nevelési segítségnyújtást adunk a munkaközösség tagjainak, valamint szaktanár kollégáinknak. Folyamatosan együttműködünk az iskola munkaközösségeivel, és részt veszünk az iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában, versenyekre való felkészítésben. Logopédiai munkánkat tervezzük, szabályozottságát igyekszünk folyamatosan javítani. Szervezett szakmai fejlődést biztosító hospitálásokat, bemutató tanításokat tartunk, külső továbbképzések révén igyekszünk a legújabb terápiás ismereteket elsajátítani, új ismereteinket kollégáinkkal megosztani. Tanmeneteinket korszerűsítjük, bővítjük. Számítógépes adatbázist dolgoztunk ki a többéves vizsgálati eredmények összesítése céljából, ezzel is igyekszünk követhetővé tenni -az újonnan átvevő logopédus(ok) számára- az adott gyermek fejlődési ütemét. Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket az év közben folyó logopédiai munkáról, gyermekük fejlettségi szintjéről, logopédiai előrehaladásáról.

Munkaközösség-vezető: Mészáros Veronika

A logopédia munkaközösség tagjai:

Dávid Csilla

Farkasné Rizmajer Erzsébet

Mészáros Veronika

Ruttkay Fruzsina

Szlovák Kamilla

Kategória: