Matematika munkaközösség

Az elmúlt tanévekhez hasonlóan munkaközösségünk kiemelt feladata ebben a tanévben is a tanításhoz használt tanmenetek, tanári útmutatók, tankönyvek, egyéb segédanyagok és szemléltető eszközök megismerése, átvizsgálása. A tankönyvek mellett szeretnénk kiemelt figyelmet fordítani a felmérők, tudáspróbák tanulóink képességeinek megfelelő átalakítására, differenciálására.

A rendelkezésünkre álló matematikai szemléltető eszközöket folyamatosan biztosítjuk az egyes évfolyamokon tanító kollégák számára. Pályakezdő, gyakornok kollégáinkat segítjük a tanmenetek és tanári útmutatók, matematikai eszközök és digitális tananyagok megismertetésével.

Az elmúlt tanévhez hasonlóan továbbra is fontos feladatként kezeljük matematika órákon a készségszintű számolás fejlesztését, továbbá felső tagozat esetében a szerkesztő eszközök használatának gyakorlását (az életvitelt tanító kollégákkal egyeztetve).

A pedagógusok minősítésének folyamatában általános elvárás a digitális, online eszközök ismerete, célszerű használata, ezért kiemelt célunk a matematika és informatika tanításához használható digitális tartalmak felkutatása, gyakorlatban történő kipróbálása, majd azok témakörönkénti, osztályfokonkénti (számkör szerinti) összegyűjtése. Az online elérhető gyakorló játékok, továbbá a tankönyvhöz készült élményanyagok megismerésére – belső szakmai továbbképzés keretében – bemutató foglalkozást szervezünk.

Az elmúlt tanévek hagyományai alapján az idei tanévben  is kiemelt szakmai feladatunknak tekintjük a munkaközösségi bemutató órákat. A matematika módszertani ismeretek megerősítésére, bővítésére a félévi és év végi munkaközösségi értekezleteken „játékbemutató” foglalkozást tervezünk, amely során a gyakorlatban már jól bevált, matematikai eszközökkel, vagy eszköz nélkül, lehetőleg a kooperatív tanulásszervezési módszerek alkalmazásával szervezhető tanórai játékokat mutat be a munkaközösség valamennyi tagja.

Az egyre növekvő szakmai kihívások, az egyéni fejlődés, továbblépés igénye, az élő szakmai kapcsolatrendszer intézményen kívüli kialakításának igénye szükségessé teszi, hogy folyamatosan részt vegyünk szakmai konferenciákon, rendezvényeken (pl. Varga Tamás Módszertani Napok, ELTE – Matematikát Tanítók Klubjának szakmai előadásai stb.)

Évek óta hagyomány intézményünkben a januári matematika verseny, amelyet a tanulók tudásszintjének megfelelően – több csoportban – szervezünk meg az idei tanévben is. Az előkészületek részeként átnézzük az eddigi versenyek feladatlapjait, szükség szerint a felelősök újabb feladatlapokat készítenek.

Munkaközösségünk aktívan részt vesz az iskolai szakkörök szervezésében, megtartásában. Ebben a tanévben felmenő rendszerben tovább folytatódik a szorobán szakkör, amelyet Póth Éva szervez az 5. osztályos tanulók számára. Gróf Judit kolléganőnk az alsó tagozatos tanulók számára szervezett táblajátékok szakkör vezetését vállalta.

 

Munkaközösség-vezető: Póth Éva

A munkaközösség tagjai:

Biró Ibolya - informatika

Biró Ibolya

Gróf Judit

Hrubi Viola

Juhos Krisztina

Németh Szilvia

Pipó Angelika

Póth Éva

Szabó Zsanett

Varga-Gadácsi Katalin

Kategória: