Osztályfőnöki munkaközösség

Munkaközösségünk helyi tanmeneteiben rangot kapnak az iskolai közösségi élet hagyományainak ápolása, a nemzeti  és  a nemzetközi ünnepekről való megemlékezés, valamint a helyes  iskolai szokások kialakítása, az énkép kialakulásának követése, kapcsolattartásaink főbb színtereiben a helyes formák kialakítása.

Az osztályfőnöki óra témaköreihez tartozik az iskolai értékek és normák átadása, közvetítése, az osztály és iskolai programok szervezése, lebonyolítása. Elsődleges feladata az osztály tanulmányi, magatartási és munkafegyelmi helyzetének nyomon követése, állampolgári nevelés, az erkölcsi nevelés, az egészségre nevelés,  a nemzeti hagyományok és az európai értékek közvetítése, a pályaorientáció és életpálya-építés,  a drog és dohányzásellenes felvilágosítás.

Az osztályfőnökök együttműködnek a napközis nevelővel, valamint az egyéb tárgyakat tanító kollégáikkal.

Évente tervezetten,  négy összejövetelt tartunk az osztályfőnök kollégákkal. A tanulókból szerveződött Diáktanács legalább két alkalommal hirdet  gyűlést, amelynek témáját az aktuális kamaszodó gyerekek problémái közül választjuk.

 

Munkaközösség-vezető: Besenyő Judit

A munkaközösség tagjai:

Balogh Katalin

Besenyő Judit

Biró Ibolya

Facskóné Németh Csilla

Gróf Judit

Hajnal Dóra

Jakab Miklós

Juhos Krisztina

Kerekesné Belos Hajnalka

Márton-Purger Zsuzsanna

Morvai Ágnes

Németh Szilvia

Pénzes Jenő

Pipó Angelika

Szabó Zsanett

Kategória: