Anyanyelvi munkaközösség

Az anyanyelvi kompetenciák hatnak a felnövekvő nemzedék gondolkodásmódjára, ismeretszerzési lehetőségeire, önmegvalósítására. A többi műveltségterület tanulása elképzelhetetlen a szóbeli és írásbeli szövegértés szövegalkotás megfelelő színvonala nélkül.Munkaközösségünk célja az anyanyelvi nevelés tudatosságának, hatékonyságának növelése.

Az 1-4. osztályig tanulókat elindítjuk az ösztönös nyelvhasználattól a tudatos nyelvhasználat felé. Ismerkedünk kulturális értékeinkkel, népünk hagyományaival. A felső tagozaton, a biztos alapokra építve folytatjuk a munkát.Szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztése érdekében az irodalmi szövegek mellett más műveltségterületekről származó szövegek feldolgozására is törekszünk.Folyamatosan nyomon követjük a tantervi, kerettantervi változásokat, részt veszünk pályázati munkákban. Kipróbáljuk és alkalmazzuk az új taneszközöket, tankönyveket, számítógépes programokat.A mérőlapokat, feladatlapokat az aktuális oktatási dokumentumok alapján dolgozzuk ki, módosítjuk és javítjuk. A szülők és más intézmények tanítói számára szervezett nyílt napokon bemutatjuk tanórai munkánkat.Tanulóink számára biztosítjuk a zenés és prózai színházi előadásokon való részvétel lehetőségét. Tevékenységünk része a múzeumi és könyvtári órák megszervezése is. Hagyományőrző vetélkedőink a „meseolvasó”-, a „szavaló”- és a „szép füzet” verseny, amelyen az alsó és a felső tagozatos tanulók is részt vesznek. A nemzeti ünnepünket, március 15-ét megelőző héten a felső tagozatos diákok projektmunka keretében hangolódnak az ünnepi eseményre, külön hangsúlyozva az ünnephez kapcsolódó művészeti alkotásokat . Munkaközösségünk központi feladatának tekinti tanulóink fölkészítését a hagyományos ünnepségeken való szereplésre. Az osztályfőnöki és napközis munkaközösség tagjaival együttműködve szervezzük meg ezeket a programokat. 

 

A munkaközösség vezetője: Kerekesné Belos Hajnalka 

Az anyanyelvi munkaközösség tagjai:

Balogh Katalin

Besenyő Judit

Biró Ibolya

Dávid Csilla

Facskóné Németh Csilla

Farkasné Rizmajer Erzsébet

Hrubi Viola

Kerekesné Belos Hajnalka

Márton-Purger Zsuzsanna

Mészáros Veronika

Molnár Ágnes

Nagy Edit Orsolya

Pénzes Jenő

Ruttkay Fruzsina

Szabó Zsanett

Szlovák Kamilla

Tóth Balázs

 

Kategória: