Készségtárgyi munkaközösség

Munkaközösségünk a készségtárgyaknak nevezett tantárgyak tanítását fogja össze, tagjai így az életvitelt, rajzot, testnevelést, éneket tanító kollégák. Mivel több, speciális területet ölel fel a munkaközösség hatóköre, ezért a közös munkák mellett év közben kisebb csoportokban is dolgozunk: rajzot tanítók, életvitelt tanítók stb. csoportjában.

Adataink a munkaközösség jellegének megfelelően az iskola belső életében az ünnepségek lebonyolításának segítése, kiállítások, kirándulások szervezése, a tanulók testedzettségének folyamatos mérése,részvétel a sportversenyeken, múzeumlátogatások szervezése, és segítség az iskola dekorációinak elkészítésében. Évek óta mi díszítjük az aulában lévő nagy faliújságot is, az aktualitások (ünnepek, jeles napok) jegyében. Tevékenységünk fontos része a logopédiai osztályok számára minden osztályfokra a tanmenetek készítése, tantárgyaink számára.Tevékenyen kivesszük részünket a különböző pályázatok írásában, a célok, feladatok realizálásában is. Bemutató órákat kétszer szervezünk tagjaink számára egy tanévben, emellett hospitálásokkal kísérjük figyelemmel egymás munkáját.

 

A munkaközösség vezetője: Kaibinger Pál

Tagjai:

Bajnokné Gronski Katalin

Balogh Katalin

Besenyő Judit

Bredács Éva

Hajnal Dóra

Juhos Krisztina

Kaibinger Pál

Laczó Sándor

Márton-Purger Zsuzsanna

Molnár Anett

Morvai Ágnes

Németh Szilvia

Pipó Angelika

Róth Pál Géza

Szabó Zsanett

Varga-Gadácsi Katalin

Kategória: