Az artikulációs zavar

Mi az artikulációs zavar?

Az artikulációs zavar a beszédhangok helytelen kiejtése, vagyis a kiejtés tisztaságának olyan zavara, melyet az adott nyelvi közösség normájától való eltérés jellemez. A gyermek egy vagy több beszédhangot torzítva ejt (pl. a sz hang ejtésénél nyelve kicsúszik a fogai között), más hanggal cserél (pl. „sajt” helyett „szajt”), vagy kihagy (pl. „holnap” helyett „olnap”).

 

Mi okozhatja az artikulációs zavart?

Az ép beszédfejlődéshez szükséges: ép idegrendszer, ép beszédszervek, életkori szintnek megfelelő mozgásos képesség, ép hallás és jól működő hallásfunkció, valamint elengedhetetlen a beszélő környezet is.

Ha ezen feltételek bármelyike hiányzik, az kihathat az ép beszédfejlődésre.

Az artikulációs zavarnak lehetnek organikus (szervi) vagy funkcionális okai. Organikus oknak nevezzük azt, ha az artikulációs zavart valamilyen szervi eltérés okozza. Ide tartoznak a beszédszervek fejlődési rendellenességei, úgy mint a fogazati rendellenességek, a lenőtt nyelvfék, vagy az ajak, illetve szájpad rendellenességei. A halláskárosodás is organikus ok. Ilyenkor az elsődleges teendő a rendellenesség megszüntetése vagy csökkentése, melyhez általában orvosi beavatkozás szükséges. A logopédiai terápia ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan valósul meg.

Funkcionális ok lehet például a gyermek beszédszervi mozgásának, finommotorikájának ügyetlensége, pontatlansága, illetve a hallási figyelem, a beszédészlelés fejletlensége, a beszédhangok hallás utáni megkülönböztetésének nehézsége.

 

Mikortól van szükség logopédusra?

A kisgyermekek általában nem beszélnek kezdettől fogva tisztán, de ez nem is probléma, hiszen ez élettani jelenség. Az ép beszédfejlődés során a gyermekek artikulációja egyre pontosabb, fejlettebb lesz, beszédészlelésük is javul, és egyre inkább el tudják különíteni egymástól a különböző hangokat, melyeket be is építenek beszédükbe. 4,5-5 éves korra gyakran spontán javul a gyermekek beszéde, logopédiai terápia nélkül is.

Ha a gyermek azonban ezt az életkort követően is hibásan ejti a beszédhangokat, akkor logopédus segítsége szükséges a tiszta beszéd kialakításához.

Miért baj, ha a gyermek nem beszél tisztán?

Ha egy gyermek iskolás korában is cseréli a beszédhangokat, az problémát okozhat nála az olvasás-írás tanulás során. Hiszen ha például nem elég fejlett a beszédészlelése ahhoz, hogy két különböző beszédhangot ténylegesen különbözőnek halljon, akkor azt könnyen keverheti olvasás, illetve írás során is. Ezen kívül beszédhibája miatt a gyermek könnyen gúnyolódások céltáblájává válhat.

 

Hogyan tud segíteni a szülő?

A szülőkben felmerülhet a kérdés, hogy hogyan tudnak a leghatékonyabban segíteni gyermeküknek. A legfontosabb és legszükségesebb segítség a gyermek számára a helyes beszédpélda. Már csecsemőkortól kezdve fontos, hogy tisztán, szépen artikulálva beszéljünk a gyermekkel.

Ha a gyermek hibásan ejti a hangokat, nem ajánlott otthon elkezdeni javítgatni, ugyanis egyrészt így a gyermek azt éli meg, hogy nem a mondandója lényege fontos, hanem a beszédhibája, másrészt nem biztos, hogy helyesen tudja utánozni a hangot, így pedig rossz képzésmód rögzülhet.

A hangok helyes ejtésének kialakítása, fejlesztése a logopédus feladata. Amennyiben a gyermek logopédushoz jár, további segítség a szülő részéről, ha a logopédián tanultakat rendszeresen gyakorolja otthon a gyermekkel.

Mindezeken kívül különböző játékos feladatok is fejlesztő hatással lehetnek a gyermek beszédére, melyekhez a későbbiek során adunk majd néhány ötletet.

 

                                                Páli Emese

                                               logopédus

Kategória: