Bemutatkozás - Baranyai Kamilla

2021.01.26.
Bemutatkozás - Baranyai Kamilla

Baranyai Kamilla

Szakképzettségek:

 • Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 2006)

Pedagógus szakvizsgák:

 • Gyógypedagógus szakvizsga, gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár szakirányon (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2011)

Szakképesítések, továbbképzések:

 • „Sindelar-Zsoldos program 2” (2008)
 • „Interaktív tábla-interaktív módszerek a pedagógusok és tanulók kompetencia fejlesztésében” (2009)
 • „Tanulók egyéni fejlesztésének módszertana” (2013)
 • „Az inkluzív oktatásban-nevelésben részesülő hallássérült gyermekek és tanulók eredményes oktatásához szükséges alapvető ismeretek és korszerű módszertani eljárások elsajátítása” (2013)
 • „Együttműködés-együttnevelés” c. projektben szervezett Differenciálás c. továbbképzés (2014)
 • „Együttműködés-együttnevelés” c. projektben szervezett Jogi szabályozás c. továbbképzés (2014)
 • „A megkésett beszédfejlődés és a fejlődéses dysphasia terápiája Meixner-módszer szerint” c. továbbképzési program (2015)
 • „Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus minősítési-eljárásban való részvételre” (2015)

Tankönyvek, publikációk:

 • Rosta Katalin-Baranyai Kamilla (2011): Megemlékezés az alapítóról, Illyés Gyuláné Kozmutza Flóráról, In.: Gyógypedagógiai Szemle 2011-XXXIX. évfolyam, Budapest
 • Baranyai Kamilla (2015): Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola logopédia tagozatának 10 éves jubileuma, In.: Gyógypedagógiai Szemle 2015-XLIII. évfolyam, Budapest

Tanított tantárgyak:

 • logopédia

A tantestületünk tagja 2006 óta.