Munkatársaink

Munkatársaink

Vezetőség

 

Póth Éva

Póth Éva Klára

 

Igazgató - Gyógypedagógiai tanár (értelmileg-és tanulásban akadályozottak pedagógiája és szomatopedagógia szak)

Bemutatkozás
 

Email: poth.eva@barczi.elte.hu


Gróf Judit Erzsébet

Gróf Judit Erzsébet

 

Igazgatóhelyettes

Bemutatkozás

 

Email: grof.judit@barczi.elte.hu


Juhos Krisztina

Juhos Krisztina

 

Igazgatóhelyettes

Bemutatkozás

 

Email: juhos.krisztina@barczi.elte.hu


Tanárok

 

Bajnokné Gronski Katalin Luca

 

Gyógypedagógiai tanár (tanulásban akadályozottak és szomatopedagógia szak)

Bemutatkozás

 

Email: bajnokne.gronski.katalin@barczi.elte.hu


Baranyai Kamilla

 

Gyógypedagógiai tanár (logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szak)

Bemutatkozás

 

Email: baranyai.kamilla@barczi.elte.hu


Besenyő Judit

 

Bemutatkozás

Email: besenyo.judit@barczi.elte.hu


Buzek Tibor Zoltánné

 

 

 

 

 

 

Email: buzek.tibor.zoltanne@barczi.elte.hu


Deák-Wildanger Anna

Deák-Wildanger Anna

 

 

Bemutatkozás

 

Email: deak-wildanger.anna@barczi.elte.hu


 

Ecsedi Katalin

 

Bemutatkozás

 

 

 

Email: ecsedi.katalin@barczi.elte.hu


 

Hocza Katalin

Hocza Katalin

 

Bemutatkozás

 

Email: hocza.katalin@barczi.elte.hu


Jakab Miklós

Jakab Miklós

 

 

Bemutatkozás

 

Email: jakab.miklos@barczi.elte.hu


 

Kerekes Kincső Rita

 

Bemutatkozás

 

 

Email: kerekes.kincso.rita@barczi.elte.hu


 

 

Kiss Szilvia

 

Email: kiss.szilvia@barczi.elte.hu


Krajcsi Anikó

 

Email: krajcsi.aniko@barczi.elte.hu


 

Kuslitsné Jánosy Anna

 

Bemutatkozás

 

 

Email: kuslitsne.janosy.anna@barczi.elte.hu


Laczó Sándor

Laczó Sándor András

 

Bemutatkozás

 

 

Email: laczo.sandor.andras@barczi.elte.hu


 

 

Mamuzsits Maja

 

Bemutatkozás

 

Email: mamuzsits.maja@barczi.elte.hu


Mayer Johanna Manda

 

 

Bemutatkozás

 

Email: mayer.manda@barczi.elte.hu


Mihályfi Éva Laura

 

Bemutatkozás

 

 

Email: mihalyfi.eva@barczi.elte.hu


 

 

Molnár Eszter

 

Bemutatkozás

 

Email: molnar.eszter@barczi.elte.hu


Nagyné Petrovics Tünde

 

Bemutatkozás

 

Email: nagyne.petrovics.tunde@barczi.elte.hu


Németh Szilvia

Németh Szilvia Barbara

 

Gyógypedagógus, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár és Hallássérültek pedagógiája szakos tanár

Bemutatkozás

Email: nemeth.szilvia@barczi.elte.hu


Papp Györgyi

 

Bemutatkozás

Email: papp.gyorgyi@barczi.elte.hu


Pénzes Jenő

Pénzes Jenő Tamás

 

Gyógypedagógus, Tanulásban akadályozottak pedagógiája - Pszichopedagógia szak

Bemutatkozás

 

Email: penzes.jeno@barczi.elte.hu


 

 

Petánszki Minka

 

 

Email: petanszki.minka@barczi.elte.hu


Raubinek Ágnes

 

 

Bemutatkozás

 

Email: raubinek.agnes@barczi.elte.hu


Ráczné Pilák Nikoletta

Ráczné Pilák Nikoletta

 

 

Bemutatkozás

 

Email: raczne.pilak.nikoletta@barczi.elte.hu


 

 

Sárosdi Alexandra

 

Bemutatkozás

 

Email: sarosdi.alexandra@barczi.elte.hu


Sinkó Edina

 

Bemutatkozás

Email: sinko.edina@barczi.elte.hu


 

Somogyi Dóra

 

Bemutatkozás

 

Email: somogyi.dora@barczi.elte.hu


 

Szalai Krisztina Erzsébet

 

Bemutatkozás

 

Email: szalai.krisztina.erzsebet@barczi.elte.hu


 

Szász Botond

 

Bemutatkozás

 

 

Email: szasz.botond@barczi.elte.hu


Szlovák Kamilla

Szlovák Kamilla Zsuzsanna

 

Gyógypedagógus, Logopédus

Bemutatkozás

 

Email: szlovak.kamilla@barczi.elte.hu


Takácsné Kiss Anikó Zsuzsanna

Takácsné Kiss Anikó Zsuzsanna

 

Gyógypedagógus

Bemutatkozás

 

Email: takacsne.kiss.aniko@barczi.elte.hu


Nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkatársak

Csillag Edina Beáta

Csillag Edina Beáta

 

Gazdasági ügyintéző

 

Email: csillag.edina@barczi.elte.hu


Csutorka Márta Krisztina

 

Pedagógiai asszisztens

 

Email: csutorka.marta@barczi.elte.hu


Diczkó Enikő

 

Pedagógiai asszisztens

 

Email: diczko.eniko@barczi.elte.hu


Dombi Andorné

Dombi Andorné

 

Pedagógiai asszisztens

 

 

Email: dombi.andorne@barczi.elte.hu


 

Halgató Judit

 

 

 

Email: halgato.judit@barczi.elte.hu


Huszka Andrea

 

Pedagógiai asszisztens

 

 

Email: huszka.andrea@barczi.elte.hu


Kormosné Bori Éva

 

Pedagógiai asszisztens

 

Email: kormosne.bori.eva@barczi.elte.hu


Mády Erzsébet

 

Iskolatitkár

 

Email: mady.erzsebet@barczi.elte.hu


Nagy Réka

 

Pedagógiai asszisztens

 

Email: nagy.reka@barczi.elte.hu


Szigeti Ildikó

 

Pedagógiai asszisztens

 

Email: szigeti.ildiko@barczi.elte.hu


Kiss Fruzsina Bella

 


Pedagógiai asszisztensEmail: kiss.fruzsina@barczi.elte.hu


Parlagi Bálint

 

Informatikus

 

Email: dami.informatika@elte.hu


Óraadó tanárok

Beleznay Dragica

Beleznay Dragica

 

 

Bemutatkozás

 

Email: beleznay.dragica@barczi.elte.hu


 

Szabó Katalin

 

Email: szabo.katalin@barczi.elte.hu


2022.09.09.