Bemutatkozás - Póth Éva

Bemutatkozás - Póth Éva

Szakképzettségek:

 • értelmileg- és tanulásban akadályozottak pedagógiája, valamint szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1994)
 • számvitel - vállalkozási szakértő (Budapesti Gazdasági Főiskola, 2005)

Pedagógus szakvizsgák:

 • közoktatási vezető (Kodolányi János Főiskola, 2018)
 • szakértői (vezetőtanári, gyakorlatvezetői) szakirány (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály, 2009)

Szakképesítések, továbbképzések:

 • Válj digitális pedagógussá MOST (2019)
 • Felkészítés a KRÉTA pedagógus moduljaihoz (2016)
 • Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a minősítési eljárásra (2015)
 • Szorobánhasználat - E-learning - távoktatással az interneten (2015)
 • A vezetés mestersége a változó közoktatásban (2013)
 • Pedagógiai portfólió szabadegyetemi kurzus (2013)
 • Kooperatív módszertanra épülő együttműködés (2010)
 • A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása - matematika programcsomag az 1-4. évfolyam számára (2009)
 • A korszerű tanulás- és oktatásszervezés eljárások alkalmazásáról pedagógusoknak (2009)
 • Interaktív tábla - interaktív módszerek a pedagógusok és tanulók kompetencia fejlesztésében (2009)
 • Dyslexia-prevenció Játékház és a Játékvár tankönyvcsaláddal. Az olvasás, az írás és a matematika tanítása a kezdeti szakaszban. A tanítói differenciálás (2005)
 • Helyi tanterv, pedagógiai programok a gyógypedagógiai intézményekben (1999)
 • Többszörösen sérült gyermekek pedagógiai megsegítése intézményes keretek között (1997)

Publikációk:

 • „Digitális tananyagfejlesztés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskolában” (in: Fejlesztő Pedagógia szaklap, 2018. 29. évfolyam 4-6. sz.)
 • Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára – 1-2. évfolyam (2012)
 • Tantermi igényektől a digitális tananyag megszületéséig (in: Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének VII. Országos Módszertani Konferenciájának tanulmánykötete, 2012., 283-285.o.)
 • IKT eszközök használatának lehetőségei a tanulásban akadályozott gyermekek matematika oktatásában (in: III. Oktatás- Informatikai Konferencia tanulmánykötete, 49. o., 248-253. o., 2011., ELTE Eötvös Kiadó, ISBN 978 963 312 037 8 )
 • Matematika tanterv és tanmenet – 5. osztályos tanulók számára (2010)
 • Törtek témakör kidolgozása az interaktív tábla segítségével – tanulásban akadályozott gyermekeknél (TÁMOP 3.1.4. - 2010)
 • Mozgásnevelő program a téri tájékozódás fejlesztésére (in: Tölgyszéky Papp Gyuláné: A tanulási nehézségek kezelése, Logopédiai Kiadó, 2002, ISBN 9789638578877)
 • Tanmenetek az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 1-8. osztály (Konsept-H Könyvkiadó, 1997)
 • Testnevelés és sport - helyi tanterv 1-8. osztályos tanulók számára (in: Iskola Elemekből, Nemzeti Tankönyvkiadó 1996., ISBN 963191867)

Kitüntetések, díjak:

 • Pedagógia mestere cím (2018)
 • Rektori dicséret (2015)
 • SMART Kreatív Interaktivitás 2011. pályázat (III. helyezés,)
 • Nemzeti Tankönyvkiadó különdíja (SMART Kreatív Interaktivitás 2010. pályázat, VII. helyezés,)

Tanított tantárgyak:

 • matematika, informatika

 

A tantestületünk tagja 1994 óta.